Ελιά ( OLIVE )

 

  • Κορωνέϊκη: Ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας, η οποία παράγει καρπούς μικρού μεγέθους για λάδι. Οι καρποί της έχουν υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα.

 

  • Πικουάλ ( PICUAL ): Ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας με μεσαίου μεγέθους καρπούς για λάδι. Οι καρποί της έχουν υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα.

 

  • Αρμπεκίνα ( ARBEQUINA ): Ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας με μεσαίου μεγέθους καρπούς για λάδι. Οι καρποί της έχουν υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα.

 

* Ο συνδυασμός των καρπών των ποικιλιών Αρμπεκίνα και Πικουάλ παράγουν εξαιρετικής ποιότητας λάδι.

 

  • Χονδρολιά Χαλκιδικής: Ποικιλία διπλής χρήσεως ( επιτραπέζια/λάδι ) κανονικής παραγωγικότητας με μεγάλου μεγέθους καρπούς. Οι καρποί της έχουν μέτρια ελαιοπεριεκτικότητα.

 

  • Αμφίσσης: Επιτραπέζια ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας με εξαιρετικά μεγάλους καρπούς. Η επεξεργασία των καρπών της γίνεται και όταν είναι πράσινοι και όταν είναι μαύροι.

 

  • Καρολέα ( CAROLEA ): Ποικιλία διπλής χρήσεως και υψηλής παραγωγικότητας με μεγάλου μεγέθους καρπούς υψηλής ελαιοπεριεκτικότητας.

 

  • Φραντόϊο ( FRANTOIO ): Ποικιλία υψηλής παραγωγικότητας με καρπούς μικρού μεγέθους και υψηλής ελαιοπεριεκτικότητας. Ιδανικοί για λάδι