Κράνο

 

  • Ντόπια: Ποικιλία με καρπό μεσαίου μεγέθους.

 

  • Μεγάλα: Ποικιλία με εξαιρετικά μεγάλο καρπό.

 

Και οι δύο ποικιλίες ωριμάζουν μέσα Ιουνίου.