Λωτός ( LOTUS )


 

  • Χάνα Φουγιού ( HANA FUYU ): Καρπός πλακέ, μεγάλος, χωρίς στυφάδα. Ημερομηνία ωρίμανσης: 10/10 – 20/10.

 

  • Καραλιόκ ( CARALYOK ): Ποικιλία πολύ διαδεδομένη. Καρπός πολύ ανθεκτικός και γλυκός με σάρκα χρώματος καφέ. Ημερομηνία ωρίμανσης: 15/10 – 25/10.