Καλλωπιστικά Φυτά

Ακακία Ιτιά(Κλαιούσα) Κατάλπη
Λεύκα Λικιδάμβαρη Λιριόδενδρο
Μουριά Πλατάνι Καναδέζικο Προυνό
Σφεντάμι Φλαμουριά Φράξος
   
Ψευδοπλάτανος