Ακτινίδιο ( KIWI )

  • Αρσενικά ( MALE ): Ποικιλία η οποία γονιμοποιεί τα θηλυκά. Για να υπάρχει παραγωγή θα πρέπει τουλάχιστον 1 στα 9 φυτά θηλυκά να είναι αρσενικό.

 

  • Θηλυκά ( FEMALE ): Ποικιλία μεγαλόκαρπη. Η καλλιέργεια απαιτεί στήριξη και η προτεινόμενη απόσταση φύτευσης είναι 4x4.